Thiết kế web Điểm mạnh, điểm yếu khi bán hàng trên Lazada

Bán hàng trên Lazada, nghĩa là hàng hóa của bạn đã được lazada đảm bảo, bạn không phải mất công rêu...

Xem thêm
#
Thiết kế web Thiết kế website thương mại điện tử chuyên nghiệp

Website thương mại điện tử là trang web động, với tính năng mở mở rộng nâng cao, giúp người bán có t...

Xem thêm
#
Marketing Để bán hàng đa kênh hữu hiệu

Khi một mặt hàng đã bán hết ở một kênh thì các kênh khác cũng phải thể hiện thông tin này. Bất kỳ sự...

Xem thêm
#
Marketing 6 Lưu ý về Digital Marketing trong Omni - Channel

Omni Channel có rất nhiều yếu tố khác nhau, tuy nhiên trong bài viết này sẽ tôi chỉ chia sẻ 6 lưu ý...

Xem thêm
#
OmniChannel Hiểu về Omni channel marketing để tăng doanh số

Omni channel có nghĩa là bán hàng đa kênh trên cùng một nền tảng và hướng đến thống nhất, nâng cao t...

Xem thêm
#