Website Tại sao cần mua tên miền và hosting cho website

Hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www, nơi đó bạn có thể chứa...

Xem thêm
#
Website Cách chọn tên miền phù hợp cho website

Tên miền là toàn bộ bộ mặt của website, bên cạnh phong cách bạn muốn thể hiện thì tên miền còn giúp...

Xem thêm
#